Uvod

Član 1.

Za vrijeme korištenja fashiontrampa.ba, primjenjuju se ovdje navedena Pravila i uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Bosne i Hercegovine. Fashiontrampa.ba zadržava pravo promjene sadržaja Pravila i uslova korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodnog obavještenja. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na stranicama ove web platforme i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike. Pravila i uslovi korištenja su dovoljno istaknuti, da ih korisnici mogu u bilo koje vrijeme pročitati, u slučaju izmjena i ažuriranja.

Pravila i uslovi korištenja

Član 2.

Web platforma fashiontrampa.ba je prvi online shopping i ujedno second hand online shop, koja pruža korisnicima jedinstven doživljaj online kupovine, pored toga web platforma je ujedno i oglasni prostor kako za korisnike koji objavljuju svoje artikle, tako i za kompanije koje se žele predstaviti našim posjetiocima i korisnicima. FashionTrampa nudi svojim korisnicima da u predviđeni oglasni prostor u svoje ime i za svoj račun prodaju ili razmjenjuju robu, sa posebnom napomenom da su svi korisnici sami odgovorni za istinitost, tačnost, vjerodostojnost, kao i općenito zakonitost svih navoda, iz objavljenog oglasa. Kompanijama je na raspolaganju istaknuti oglasni prostor, tzv. „plaćeni oglas“, uz naknadu. To podrazumijeva objavljivanje oglasa u ime i za račun oglašivača, pri čemu se misli na promociju i sponzoriranje oglasa na ukupnom virtuelnom oglasnom prostoru. U tom smislu oglašivač ne stiče pravo vlasništva nad bilo kojim dijelom tog virtualnog prostora, već samo dobija vremenski ograničen promotivni oglas na dijelu predviđenom za takvu vrstu web oglašavanja.

Član 3.

U skladu sa svim što je navedeno u čl.2, sve objave (a što podrazumijeva artikle, web komunikaciju – poruke, tekstove, fotografije i dr.) objavljene na web platformi su isključiva odgovornost registrovanog korisnika. Fashiontrampa.ba svojim Freemium korisnicima ne naplaćuje bilo kakvu naknadu za postavljanje oglasa na virtuelnom oglasnom prostoru obrazloženom u prethodnom stavu, niti to čini u vidu provizije po izvršenoj prodaji ili kupovini iz oglasa. Za neograničeno postavljanje artikala i posebnih pogodnosti Premium korisnicima, FashionTrampa zadržava pravo naknade, odnosno provizije za posebno korisničko iskustvo.

Član 4.

Način i uslovi sponzorisanja za kompanije definisani su u posebnim paketima oglašavanja u kojima je jasno definisan način, cijena i uvjeti promocije i sponzorisanja oglasa. Promocija i sponzorisanje oglasa ne podrazumijevaju da je fashiontrampa.ba na bilo koji način oglašivačima prepustio pravo utjecaja na uređenje i izgled stranice. FashionTrampa tim samostalno odlučuje o načinu oglašavanja svakog pojedinog korisnika, što uključuje mogućnost pojave više različitih reklama na pojedinačnoj display oglasnoj poziciji drugog oglašivača u skladu sa različitim paketima oglasnih usluga i zvaničnom cjenovniku.

Član 5.

Prilikom korištenja fashiontrampa.ba, dužni ste se koristiti tačnim podacima bilo da se radi o Vašem profilu, artiklu koji objavljujete ili bilo kojem drugom dijelu stranice. Tim administratora će činiti sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, itd.) registrovanih korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka, te će biti korišteni samo u svrhu spajanja kupca i prodavača, kao i članova međusobno.

Član 6.

Da bi posjetioci stranice mogli objavljivati i prodavati artikle na fashiontrampa.ba, moraju se registrovati i obavezno prihvatiti Pravila i uslove korištenja, te tom prilikom popuniti svoje lične podatke, kao i podatke za kontakt. Korisnik je odgovoran i garantuje za istinitost i tačnost popunjenih podataka. Svaki korisnik registracijom na fashiontrampa.ba daje saglasnost za Pravila i uslove korištenja, te istovremeno izričito i neopozivo izjavljuje da je saglasan da popunjeni ličnipodaci u postupku registracije iz prethodnog stava budu uneseni u bazu ličnih podataka fashiontrampa.ba, te istovremeno dopušta i obradu navedenih ličnih podataka u svrhu djelovanja sistema za slanje elektronske pošte, dok se fashiontrampa.ba obavezuju da će dostavljene lične podatke koristiti samo za svrhu za koju su dobijeni.

Član 7.

Fashiontrampa.ba garantuje da podatke korisnika ne otkriva trećim licima, osim u slučajevima propisanim važećim zakonima naše zemlje i ratificiranim međunarodnim aktima, te garantuje da ne obrađuje podatke korisnika za bilo kakve komercijalne svrhe. Jedina obrada podataka koju fashiontrampa.ba može vršiti je za potrebe poboljšanja funkcioniranja stranice, s ciljem njenog unaprijeđenja, kao i s ciljem lakše upotrebe od strane svakog pojedinog korisnika.

Član 8.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, prikupljeni lični podaci u postupku registracije korisnika čuvaju se u bazi ličnih podataka koju vodi tim administratora fashiontrampa.ba, a koji se obavezuje da čuva privatnost svojih korisnika i sve njihove podatke. Lične podatke korisnika fashiontrampa.ba je ovlašten proslijediti trećim licima samo ukoliko postoji zahtjev i/ili nalog nadležnog organa i/ili je takvo prosljeđivanje propisano zakonom i/ili je zahtjevano od strane vlasnika podataka izričitim pismenim prethodnim zahtjevom. Svaki korisnik ili član stranice fashiontrampa.ba ima pravo podnijeti zahtjev da se njegovi lični podaci obrišu odmah nakon podnošenja zahtjeva. Korisnik također ima pravo zahtijevati da mu fashiontrampa.ba dostavi podatke o tome koje lične podatke tog korisnika posjeduje.

Član 9.

Fashiontrampa.ba ne preuzima odgovornost po bilo kojem osnovu, ukoliko korisnik sam otkrije svoje podatke trećima, davanjem korisničkog imena i šifre (user name i password) ili im te podatke učini dostupnim da drugi način. Korištenjem fashiontrampa.ba saglasni ste da podaci/informacije (ne odnosi se na lične podatke korisnika) koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu s ovim Pravilnikom.

Član 10.

Podaci na fashiontrampa.ba su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH. Autorska prava koja se odnose na fashiontrampa.ba uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, grafičke sadržaje i druge slikovne prikaze koji pripadaju fashiontrampa.ba te dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača. Shodno prethodnom stavu dizajn web sajta, upotrijebljeni robni znaci „FASHION TRAMPA“ i kao i svi ostali tekstovi i navodi na web sajtu fashiontrampa.ba su produkt individualne duhovne tvorevine fashiontrampa.ba, te će se svako neovlašteno kopiranje, upotreba i drugi oblici umnožavanja istog ili sličnog dizajna, tekstova, žigova itd, smatrati povredom prava intelektualne svojine, odnosno povredom autorskih prava.

Član 11.

Odredba prethodnog stava se ne odnosi na tekstove pojedinačnih oglasa, pri čemu se naglašava da se ne radi o navodima fashiontrampa.ba, niti možemo dati bilo kakvu garanciju u poglede tačnosti, potpunosti, zakonitosti i/ili autentičnosti takvog sadržaja. Fashiontrampa.ba se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na fashiontrampa.ba. Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilnikom. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuisanjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH, te podliježete sankcijama.

Član 12.

Fashiontrampa.ba zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi ili sankcioniše onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uvjete korištenja, bez obrazloženja prema korisniku, ili koji na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava korisnika. Fashiontrampa.ba zadržava pravo da isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi fashiontrampa.ba i to:

 • kreiranje ili korištenje duplih profila
 • predstavljanja na drugim internet stranicama pod nazivom fashiontrampa.ba
 • direktnog ili indirektnog pozivanja drugih oglašivača na komunikaciju putem e-maila ili drugih internet stranica
 • višestrukog slanja istih i/ili sličnih poruka ili javnih pitanja istim i/ili različitim oglašivačima, tzv. „spam“
 • izazivanja širenja rasne, nacionalne ili vjerske mržnje predstavljanja ili objave artikla pod lažnim ili netačnim podacima, to se posebno odnosi na podatke o lokaciji, IP adresama, brojem telefona i e-mail adresom
 • neovlaštenog predstavljanja u ime naše administracije i naših uposlenika
 • nepoštivanja obavijesti, pravila, upozorenja i ograničenja navedenih na stranici fashiontrampa.ba
 • korištenja jednog ili više duplih profila za prijavu zloupotrebe artikala

Član 13.

Fashiontrampa.ba ne može garantovati tačnost, potpunost ili istinitost objavljenog artikla ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga. Zatim nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju. Fashiontrampa.ba ne može garantovati da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku.

Član 14.

Fashiontrampa.ba se do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati direktno ili posredno zbog korištenja stranice fashiontrampa.ba, svaki korisnik treba da sa dužnom pažnjom i oprezom ulazi u komunikaciju sa drugim korisnicima, te da vrši prodaju, kupovinu ili razmjenu robe, da ne dijeli svoje bankovne podatke i sl. Također fashiontrampa.ba se izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati direktno ili posredno korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice fashiontrampa.ba, različitih informacija na stranici fashiontrampa.ba, postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na stranici fashiontrampa.ba, postupaka korisnika, upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica. Korištenje drugih internet stranica na kojim je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime fashiontrampa.ba

Član 15.

Fashiontrampa.ba može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću fashiontrampa.ba na taj način. Fashiontrampa povremeno može biti nedostupna radi različitih tehničkih poteškoća. Fashiontrampa nije odgovorna za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva, a obzirom da fashiontrampa.ba nije autor takvog oglasa, niti ponuđač, niti distributer ponuđenog artikla ili usluge.

Član 16.

Kod objavljivanja artikla na fashiontrampa.ba, oglašivač dodjeljuje fashiontrampa.ba pravo da šalje informacije koje se odnose na proizvod. Strogo je zabranjeno objavljivanje artikala ili oglasa na fashiontrampa.ba na bilo koji drugi način osim onog koji je istaknut od strane fashiontrampa.ba.

Tim administratora će uložiti sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, izmjenjuje ili obriše ili uopće ne objavi sve artikle za koje (bez odgovornosti i obrazloženja prema oglašivaču) smatra da im nije mjesto na fashiontrampa.ba. Posebno u slučaju:

 • kada je artikal objavljen u pogrešnoj kategoriji
 • ako se radi o duplom artiklu
 • kada je proizvod, opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna
 • kada proizvod i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
 • kada proizvod može uzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekog drugog
 • kada proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte ili zakonima Bosne i Hercegovine nedopuštene i zabranjene materijale
 • kada je objavljeni artikal u bilo kojem smislu uvredljiv prema fashiontrampa.ba
 • kada je artikal sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
 • kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja fashiontrampa.ba
 • kada proizvod i/ili sadržaj oglasa nije u posjedu ili vlasništvu oglašivača
 • kada se objavljuju/oglašavaju ukradeni predmeti

Korisnici su saglasni:

 • da objavom artikla na fashiontrampa.ba on stupa u svojstvo ponuditelja proizvoda shodno Zakonu o obligacionim odnosima, te da samim tim samostalno odgovara za bitne elemente u pogledu predmeta i cijene proizvoda čija se distribucija nudi
 • da fashiontrampa.ba ne sudjeluje u trgovini, pa da samim tim fashiontrampa.ba ne garantuje, niti na bilo koji način odgovara za ispunjenje ugovora po prihvaćenoj ponudi drugog korisnika, tj. za realizaciju predmetne prodaje, zamjene i /ili drugog vida distribucije
 • da postavljanjem oglasa potvrđuje i odgovara za istinitost, vjerodostojnost podataka i navoda iz opisa proizvoda, te da samim time snosi svu odgovornost, kako krivičnu, tako i građansku zbog davanja lažnih podataka, odnosno oglašavanja proizvoda suprotno pozitivnim propisima Države Bosne i Hercegovine
 • da postavljanjem oglasa odgovara za tačnost i istinitost opisa proizvoda, kao i stanja u kojem se isti nalazi, te da je shodno tome isti isključivo i samostalno odgovoran za pravne i materijalne nedostatke
 • izbrisati sve podatke o artiklu u roku od 48 sati ukoliko je oglas nevažeći
 • da neće koristiti fashiontrampa.ba u smislu da ga koristi za kršenje autorskih prava, i to da neće oglašavati prodaju proizvoda reklamiranjem sličnosti dotičnog proizvoda sa autentičnim tj. originalnim proizvodima
 • da sve informacije, uključujući fotografije, nakon transfera podataka na fashiontrampa.ba postaju vlasništvo istog
 • da osobe koje održavaju fashiontrampa.ba kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastupiti radi grešaka koje su moguće prilikom automatske ili ručne obrade podataka ili prikaza istih da fashiontrampa.ba može izbrisati sve podatke o artiklu ukoliko je oglas nevažeći, a shodno diskrecionoj ocjeni
 • da fashiontrampa.ba neće koristiti za oglašavanje istih proizvoda pod različitim profilima, ili za oglašavanje proizvoda na različitim profilima navodeći iste kontakt informacije
 • da će potpuno poštivati sve odluke fashiontrampa.ba i njenih uposlenih
 • da njegov korisnički profil i podaci ne mogu biti izbrisani bez potvrde vlasništva profila i odobrenja administracije. Korisnički profil može biti izbrisan nakon isteka perioda od 15 radnih dana od momenta potvrde vlasništva nad profilom
 • da administracija odlučuje da li će dozvoliti brisanje korisničkog profila ukoliko postoji zabilježen negativan dojam na istom
 • da će administraciji isporučiti dokaze o porijeklu artikla, ukoliko se to bude od njega tražilo
 • da se na oglasnom prostoru jednog oglašivača može pojaviti jedna ili više reklama drugog oglašivača ili drugih kompanija koji također vrši reklamiranje ukoliko je način reklamiranja kompatibilan tehničkom izgledu stranice i uz prikaz oglasa prvog oglašivača u cijelosti Ponašanje suprotno odredbama Pravila i uslova korištenja fashiontrampa.ba, te fashiontrampa.ba zadržava pravo da upozori i/ili iz daljnje upotrebe, privremeno ili trajno, isključi oglašivača, odnosno korisnika, bez prethodne obavijesti i bez obrazloženja. Korisnici fashiontrampa.ba su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik, te prihvataju da fashiontrampa.ba nema odgovornost i/ili obavezu za bilo kakve štetne posljedice koje nastanu djelovanjem korisnika. Fashiontrampa.ba ne prihvata odgovornost niti garantuje za bilo koji artikal prikazan ili prodan na ovim stranicama uključujući: vlasništvo nad bilo kojim artiklom, tačnost i/ili istinitost opisa, spremnost korisnika da provede transakciju. Ukoliko se utvrdi nepravilnost, administracija će poduzeti sve potrebne radnje da isključi korisnika koji krši pravila, po potrebi ili nalogu da proslijedi informacije nadležnim organima.

Član 17.

Obavještavaju se treća lica, korisnici i posjetitelji da web platforma fashiontrampa.ba, u skladu sa svim gore navedenim uvjetima i obrazloženjima, i u skladu odredbi člana 23. Zakona o elektronskom i pravnom i poslovnom prometu, ne snosi nikakvu odgovornost za informacije unesene od strane korisnika ove web platforme, a kojim informacijama fashiontrampa.ba samo osigurava pristup.

Također se obavještavaju treća lica da, svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i oglašivača, odnosno svakog trećeg lica (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili oglašivaču, sadržaju ponude, o predmetu i cijeni ponude, naročito o autentičnosti proizvoda čija se distribucija nudi) rješavaju isključivo između oglašivača i korisnika. Fashiontrampa.ba ne odgovara za bilo koji oblik štete prema trećim licima, korisniku i/ili oglašivaču, nastale kao posljedica takvog odnosa.

Sve eventualne zahtjeve trećih lica, treća lica mogu dostaviti na adresu info@fashiontrampa.ba, te se fashiontrampa.ba obavezuje da će u što kraćem vremenskom periodu odgovoriti na svaki pojedinačni podneseni zahtjev.

Korisnici i oglašivači, kao i treća lica, se obavještavaju da fashiontrampa.ba nije u mogućnosti omogućavati pristup ličnim podacima, bez naloga –zahtjeva ovlaštenog organa, odnosno saglasnosti vlasnika podataka.

Fashiontrampa.ba obavještava treća lica, korisnike i /ili oglašivača da na ovom virtuelnom oglasnom prostoru zagovara slobodnu trgovinu pod istim uvjetima, te da shodno tome u svim situacijama u kojima se postupanje suprotno ovim pravilima ne može utvrditi na nesumnjiv način, će na utvrđivanje takvih činjenica uputiti podnosioca zahtjeva na provođenje odgovarajućeg sudskog i/ili upravnog postupka protiv vlasnika dotičnog sadržaja. Shodno prethodno navedenom fashiontrampa.ba se obavezuje odmah, bez odlaganja, postupiti po nalogu nadležnog organa, te ukloniti, brisati i/ili mijenjati svaki oglas/e koji su u takvom nalogu naznačeni.

Član 18.

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Sarajevu.

Vlasnici fashiontrampa.ba zadržavaju pravo izmjene sadržaja na web stranici fashiontrampa.ba bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Korištenjem, registracijom ili posjećivanjem fashiontrampa.ba, korisnik/posjetitelj potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja fashiontrampa.ba i da ih u cijelosti prihvaća.

Sarajevo, septembar 2021.

Sva prava pridržana.